ผู้สอน
พระมหาประมวล ฐิตโสภโณ ไกรโหล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

04-บาลี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26676

สถานศึกษา

โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

บาลีไวยากรณ์