ผู้สอน
น้องนวัต ปบัณฑิต4.5
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

60-2-คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26687

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อศึกษา

  1. วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์
  2. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
  3. ความแตกต่างของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  4. ลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ
  5. ส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์