2561
ผู้สอน

นพรัตน์ เปี่ยมเพ็ชร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26693

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรอาเซียนศึกษาจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านเนื้อหาวิชาการที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในภูมิภาคอาเซียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.