ผู้สอน
ศรัณย์ เอี่ยมโสภณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

06-พระพุทธศาสนา 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26698

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศานิกชนตัวอย่าง ชาดกและพระรัตนตรัย

วัตุถประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศานิกชนตัวอย่าง ชาดกและพระรัตนตรัยได้
2. เข้าใจความสำคัญของพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศานิกชนตัวอย่าง ชาดกและพระรัตนตรัยได้
3. สามารถนำไปประพฤติปฏบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.