คอมพิวเตอร์เบื้องต้น( 2)
ผู้สอน

วะริน จันทร์พล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น( 2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26703

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้

2.ผู้เรียนสามารถบอกประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ได้

3.ผู้เรียนสามารถบอกองค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ได้

4.ผู้เรียนสามารถบอกหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

5.ผู้เรียนรู้จักใช้อุปกรณ์ประกอบของคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ ได้อย่างถูำกวิธี

6.ผู้เรียนสามารถบอกหน้าที่การทำงานของปุ่มต่างๆบนแป้นพิมพ์ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.