ผู้สอน
พระมหาครรชิต พงษ์อุดทา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

24-ภาษาบาลี 602


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26705

สถานศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม


คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสืบทอดภาษามคธที่เป็นพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้า

2. เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา