ผู้สอน
ศรัณย์ เอี่ยมโสภณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

06-พระพุทธศาสนา 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26706

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วัตุถประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้
2. วิเคราะห์ความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้
3. ปฏิบัติตนในพิธีกรรมของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้