ผู้สอน
พระมหานพพล ศรีวิเชียร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ๑/๒๕๖๐


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26708

สถานศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเนินบุญญาราม


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การฟังและการดูอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่าน และการเขียน โดยที่สุดเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน