ผู้สอน
นาย วสันต์ พันโยศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทดสอบ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26734

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่


คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบชั้นเรียน