เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การศึกษาภาษาภิ่นในภาคต่างๆของประเทศไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาษาถิ่นที่ใช้ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยว่ามีรูปแบบการใช้ภาษาเหล่านั้นอย่างไร และใช้ภาษาถิ่นแบบนั้นแบบไหน และเขาพูดคุยกันอย่างไร