ผู้สอน
นางสาว อิสราภรณ์ ผิวขำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26755

สถานศึกษา

โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ว 21101 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560