ผู้สอน
ชัยภัทร เพ็งเล็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Bacon, Egg, and Toast Cups


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26760

สถานศึกษา

Bacon, Egg, and Toast Cups


คำอธิบายชั้นเรียน

Bacon, Egg, and Toast Cups