เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Chinese Shui guo P.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Shui  guo  (Fruits)

Wǒ xǐhuān  chī...............  (ฉันชอบกิน................)

(หว๋อ ซี่ ฮวาน ชรือ...........)

1.xiāngjiāo      =  Banana   (กล้วย)                             6.píngguǒ        =  Apple    (แอปเปิล)

2.pútáo           =  Grape    (องุ่น)                                7.liánwù          =  Rose  apple    (ชมพู่)

3.liúlián          =  Durian    (ทุเรียน)                            8.fānlìzhī        =  Custard  apple  (น้อยหน่า)        

4.yīngtáo        =  Cherry     (เชอร์รี่)                            9.yēzi              =  Coconut    (มะพร้าว)

5.bōluó           =  Pineapple  (สับปะรด)                       10.mùguā        =  Papaya    (มะละกอ)