เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมฯ ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฤษณะ บัวขาว

โรงเรียนบ้านน้ำดำ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  2.การเริ่มใช้งานครั้งแรก  3.การแก้ปัญหาเบื้องต้น  4.การใช้งานโปรแกรมต่างๆ