เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงงานวิทยาศาสตร์(มัธยมปลาย)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย

ห้องเรียนนี้จัดสำหรับนักเรียนที่มีอ.สมพร เป็นที่ปรึกษาโครงงาน  เพื่อเป็นสื่อกลางใช้ปรึกษาหารือ  ส่งงาน  และเสนอแนะในการทำงาน