homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
นาง วรรณา เวชศาสตร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2685

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดบ้านฉาง มีทั้งหมด 7 ห้องเรียน  ครูเป็นครูประจำชั้น ป.6/3  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/3 , ป.6/4 ,ป.6/7 และสอนวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง ป.6/3 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)