homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาง วรรณา เวชศาสตร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2685

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดบ้านฉาง มีทั้งหมด 7 ห้องเรียน  ครูเป็นครูประจำชั้น ป.6/3  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/3 , ป.6/4 ,ป.6/7 และสอนวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง ป.6/3 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)