วิทยาศาสตร์ ม.2 ว 22101
ผู้สอน

พฤกษ์ เพ็ชรเอม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.2 ว 22101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26900

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

สารและการเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรธรณีเบื้องต้น แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สารและการจําแนกสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.