เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English Conversation for Primary School Students

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชนกานต์ เอี่ยมสะอาด

โรงเรียนวัดงิ้วงาม

วิชานี้มีวัตถุประสงค์หลักในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา โดยเน้นการพูดสนทนาอย่างง่าย การออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และ ฝึกการกล้าแสดงออกในการสนทนา 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ English Conversation