ผู้สอน
รศ. วิภา ศุภจารีรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

แหล่งสารสนเทศ 1/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26921

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา

ความหมายและความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่ และบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์