ผู้สอน
วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-คพธ.591


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26930

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน