เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HIS 1003 อารยธรรมโลก 1/2560 (ช่วง ผศ. พุทธพล บรรยาย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 HIS 1003 อารยธรรมโลก ภาคการศึกษา 1/2560

ช่วง ผศ. พุทธพล มงคลวรวรรณ บรรยาย

สัปดาห์ที่ 5 - 8