ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วท.6003101 การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26959

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

วท.6003101 การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.