คณิตศาสตร์พื้นฐาน ต้น 60
ผู้สอน

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ต้น 60

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26965

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิทยาศาตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.