การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม Class start เรื่องการสร้าง E-bookด้วยโปรแกรม powerpoint2010
ผู้สอน

รัตนา เทวิญญา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม Class start เรื่องการสร้าง E-bookด้วยโปรแกรม powerpoint2010

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26972

สถานศึกษา
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ค.พ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.