ผู้สอน
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

การประเมินผลโครงการ 1/2560 ห้อง 4/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26990

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์