ผู้สอน
กัลยา ขาวแดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

COMED57 03-08-60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27002

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์