ผู้สอน
ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

993-324 Adult II 2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27021

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

การพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม ในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน ระยะสุดท้าย และใกล้ตาย  การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง