เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ-ภ.คพธ.59(เสาร์-อาทิตย์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูล รูปแบบและคุณสมบัติของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล รูปแบบและคุณสมบัติของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การนอร์มอลไลซ์ฐานข้อมูล ภาษาเรียกค้นข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และการคืนสภาพของฐานข้อมูล