การบัญชีชั้นกลาง 2
ผู้สอน

นายภูริพันธิ์ ทรัพย์สิน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีชั้นกลาง 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27051

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการบัญชีชั้นกลาง2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.