ง 33101 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนค่ะ