homeง 33101 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
person
ง 33101 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นางสาว ชุติมา อนุวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 33101 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2707

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนค่ะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)