ผู้สอน
สมพงษ์ โกละกะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(International Relations)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27070

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(International Relations)

ติดต่อ สั่งงาน - ส่งงาน - ประสานงาน