ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน

อดิศร เชื้อบุญมี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27088

สถานศึกษา
โรงเรียนชากังราววิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ 3 ง22201


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.