โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย LM02 วันอังคาร
ผู้สอน

นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย LM02 วันอังคาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27094

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย LM02 วันอังคาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.