การตลาดสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน

รศ. วิภา ศุภจารีรักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การตลาดสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27103

สถานศึกษา
Chandrakasem University

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด แนวความคิดทางการตลาดและกลยุทธ์การตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดบริการ คุณภาพการบริการ การตลาดในบริการสารสนเทศ และกรณีศึกษา : การตลาดในบริการสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.