ผู้สอน
Kwanruen Primkamon
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ( ง31102)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27110

สถานศึกษา

โรงเรียนศรียานุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ในรายวิชา