ปัญหากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอน

ครู เบญจาพร สมร่าง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปัญหากับเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27112

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนอนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.