ผู้สอน
กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคนิคปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน 1-60 (สาธารณสุข 58 Sec 01) เรียน วันพฤหัสบดี คาบ 1-4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27120

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน