วิชา การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ IT58610


ผู้สอน
อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ IT58610

รหัสวิชา
27124

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายวิชา

วิชา การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ IT58610


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow