0041001 MATH&COM โลจิสติก 1/60 พฤหัสบ่าย
ผู้สอน

นาย มนูญ จิตรสำเริง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
0041001 MATH&COM โลจิสติก 1/60 พฤหัสบ่าย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27128

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1/2560 สาขาโลจิสติกส์ฯ ลงเรียน thu 13.00-15.55 ห้อง 5203


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.