ผู้สอน
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ itec3302 sec1 ศ 8.30-12.25


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27132

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวรื