ผู้สอน
เจนจิรา อักษรดิษฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Classes/27132


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27134

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คำอธิบายชั้นเรียน