ศท.0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต ภาคเรียน 1/2560( สาขาวิชาปฐมวัย)
ผู้สอน

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ศท.0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต ภาคเรียน 1/2560( สาขาวิชาปฐมวัย)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27135

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศท0044019


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.