เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Animation 3D & Effects 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 คำอธิบายรายวิชา 

เรียนรู้หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ โดยนำเทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ รวมถึงการจัดแสงการวางกล้องและการสร้างเอฟเฟกต์