homeเทคโนโลยี ชั้น ม.1/10
personperson_add
เทคโนโลยี ชั้น ม.1/10

ผู้สอน
นาง ภัทณี วงสกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยี ชั้น ม.1/10

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2714

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 10 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)