ฟิสิกส์ทั่วไป I หมู่ 51 (มก.ฉกส.) (ภาคพิเศษ)


ผู้สอน
กีรติ มณีสาย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์ทั่วไป I หมู่ 51 (มก.ฉกส.) (ภาคพิเศษ)

รหัสวิชา
27145

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำอธิบายวิชา

กลศาสตร์  กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก

Mechanics, fluid mechanics, thermodynamics, harmonic motion


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books