ผู้สอน
วิภา จันทรวงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีชีวภาพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27152

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบายชั้นเรียน

-