homeมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

ผู้สอน
นาย ประชารักษ์ หนุนทรัพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2716

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)