ผู้สอน
สรรวภัทร พัฒโร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Science 1/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27166

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สอน