ผู้สอน
pawat chimlek
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

INFO362 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ cs58-ก2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27169

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คำอธิบายชั้นเรียน

วท.คอมพิวเตอร์/58 ก.02