ผู้สอน
Mr. Anuchit Wattanaporn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Introduction to Sociology and Anthropology for Social Studies Teachers AA


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27179

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

Introduction to Sociology and Anthropology for Social Studies Teachers